Go to Top

Termine

10.-11. April 2019
AFCEA, Bonn

14.-15. Mai 2019
Mindshare, Gelsenkirchen

21.-23. Mai 2019
Deutscher IT-Sicherheitskongress, Bonn

27.-29. Mai 2019
Zukunftskongress Staat & Verwaltung, Berlin

29.-30. Mai 2019
Secure Identification, Riga

3.-5. Juni 2019
High Security Printing Latin America, San José, Costa Rica

11.-13. Juni 2019
Identity Week, London

18.-20. Juni 2019
ID4Africa, Johannesburg

25.-28. Juni 2019
ICAO Trip, Montreal

2.-3. September 2019
PITS, Berlin